POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ROGAČ PLUS D.O.O.

V družbi ROGAČ PLUS d.o.o. izvajamo dejavnost trgovine na debelo z drugimi napravami in opremo. Zavedamo se, da je varstvo vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov zelo pomembno področje. Temu vidiku tudi pri izvajanju naših spletnih dejavnosti posvečamo veliko pozornost. Naša politika varstva podatkov je zato skladna tako z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov in drugih zakonskih določil Republike Slovenije, kakor tudi z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta (v nadaljevanju GDPR).

V želji po najučinkovitejši zaščiti pred manipulacijami, izgubo podatkov in njihovim uničenjem in preprečitvi dostopa do njih nepooblaščenim tretjim osebam, uporabljamo tehnične varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonskimi spremembami.

V Politiki varstva osebnih podatkov pojasnimo, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih uporabljamo. V nadaljevanju bomo tudi navedli od kod pridobivamo osebne podatke, kako jih varujemo in kako uresničujemo vaše pravice iz naslova varovanja osebnih podatkov.

KAJ SO OSEBNI PODATKI?

Osebni podatki so informacije, s katerimi je mogoče ugotoviti vašo identiteto. Kot primer: vaše ime, naslov, poštna številka, datum rojstva, spol, naslov IP, telefonska številka ali vaš elektronski naslov in podatki o plačilu. Vse informacije, ki niso neposredno povezane z vašo dejansko identiteto (npr. priljubljena spletna stran), ne spadajo v to kategorijo.

Osebne podatke zbiramo ob naročilu in nakupu naših proizvodov, bodisi osebno na sedežu družbe, preko spletne strani ali preko mobilnega telefona. Osebne podatke zbiramo tudi kadarkoli obiščete našo spletno stran.

Še posebej se zbirajo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o starosti in spolu, podatki o vrsti plačilnega sredstva in morebitni drugi podatki o plačilu, v kolikor je potrebno;
 • informacije o vaši uporabi naše spletne strani;
 • sporočila, ki jih izmenjujete z nami, ali nam jih pošljete preko SMS, e-poštnih sporočil, telefonskih klicev in socialnih medijev.

ČEMU UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN ROK HRANJENJA

Vaši podatki se lahko uporabljajo za naslednje namene:

 • izvajanja pogodb, kot je npr. pogodba o poslovnem sodelovanju, naročilo opreme in druge. V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene: pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, obveščanje o morebitnih spremembah, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja. Za namen izvajanja pogodb obdelujemo osebne podatke, kot so ime, priimek, elektronski naslov in druge kontaktne podatke ter podatke, potrebne za izvajanje obračunavanja naših storitev (npr. davčno številko). Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika;
 • izpolnitve zakonske obveznosti, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi;
 • zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo kot upravljavec in ki je določen v vašo korist, pri čemer vedno tehtamo vaš interes za takšno obdelavo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje;
 • preverjanje oziroma avtorizacijo plačil s kreditnimi in drugimi plačilnimi karticami: podatke o plačilu uporabljamo za namene računovodstva, obračunavanja in revizije ter za odkrivanje in preprečevanje goljufivih dejanj;
 • administrativne ali pravne cilje: podatke uporabljamo za statistično in tržno analizo, sistemsko testiranje, ankete strank, nadzor kvalitete, vzdrževanje in razvoj ali pa za reševanje sporov oziroma zahtevkov;
 • carinski nadzor: morda bomo morali vaše podatke posredovati organom mejne kontrole na podlagi njihove zahteve;
 • komuniciranje s strankami: podatke uporabljamo za krepitev odnosov s strankami ter za izboljšanje naših storitev;
 • trženje: občasno vas bomo preko redne pošte, telefona ali e-komunikacij obveščali o naši ponudbi. V vsakem sporočilu boste imeli možnost zavrniti prejemanje nadaljnjih tovrstnih sporočil. Zavrnitev poteka izjemno enostavno bodisi s povratnim sporočilom ali telefonskim klicem in je za vas popolnoma brezplačna;
 • vaše osebne privolitve: za obveščanje o naši ponudbi (naročilo na novice).

Vaši osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi pravne podlage za obdelavo. Pravna podlaga je odvisna od namena, v skladu s katerim smo podatke pridobili. V večini primerov se vaši osebni podatki obdelujejo z namenom izpolnitve sklenjene prodajne pogodbe.

Vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se obdelujejo. Za določitev ustreznega obdobja hrambe upoštevamo obseg, naravo in občutljivost osebnih podatkov, namene, za katere se obdelujejo in ali lahko te namene dosežemo z drugimi sredstvi.

Pri določitvi roka hrambe moramo upoštevati tudi zakonske roke kot na primer Zakon o davku na dodano vrednost, splošni zastaralni rok, rok za obravnavo pritožb.

Ko vaših osebnih podatkov ne bomo več potrebovali, jih bomo varno izbrisali oziroma uničili.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so družbe, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov: To so na primer vzdrževalci naših baz podatkov, računovodski servis in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb. V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

 

VAŠE PRAVICE IZ NASLOVA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

V določenih okoliščinah imate po zakonu pravico:

 • zahtevati informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas; v kolikor je temu tako, lahko zahtevate informacijo, katere podatke in zakaj jih hranimo oziroma uporabljamo;
 • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov; posledično vam to omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas ter preverite, ali jih obdelujemo zakonito;
 • zahtevati popravke osebnih podatkov, ki jih imamo o vas; upravičeno lahko zahtevate popravek nepopolnih oziroma netočnih podatkov;
 • zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
 • ugovarjati nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti interes; popolnoma enako je v primeru zakonitega interesa tretje osebe; ne glede na določilo prejšnjega stavka imate pravico kadarkoli ugovarjati, če obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja;
 • zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov; to vam omogoča, da prekinete obdelavo osebnih podatkov o vas;
 • zahtevati prenos vaših osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu;
 • preklicati privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen če nimamo druge legitimne pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

V kolikor želite uveljavljati katero koli od navedenih pravic, pošljite zahtevek po elektronski pošti na info@rogacplus.si ali z redno pošto na naslov ROGAČ PLUS d.o.o., Mariborska cesta 103, 2312 Orehova vas, s pripisom »osebni podatki«.

Za dostop do osebnih podatkov ali uveljavljanja katerekoli druge pravice vam ni treba plačati takse. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, če je vaša zahteva za dostop očitno neutemeljena ali pretirana. Druga možnost je, da v takih okoliščinah zavrnemo izpolnitev zahteve.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati določene informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaše identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PIŠKOTKI IN SLEDENJE STRANI

Ob obisku naše spletne strani vaš računalnik v programski opremi brskalnika shranjuje informacije v obliki piškotkov. Piškotki hranijo podatke o vaši uporabi spletne strani, ki jih nato uporablja družba ROGAČ PLUS d.o.o. Uporaba piškotkov vam olajša uporabo funkcij, saj ob nadaljnjih obiskih vaš računalnik že prepoznamo, kar poenostavi morebiten ponovni vnos podatkov.

Piškotki, ki jih uporabljamo (majhne datoteke, ki vsebujejo informacije o konfiguraciji), nam pomagajo ugotoviti pogostost uporabe in število uporabnikov naše spletne strani, vam pa omogočajo celovito uporabo naše storitve. Nadalje vam lahko v ROGAČ PLUS d.o.o. na podlagi piškotkov po e-pošti pošiljamo personalizirane informacije o določenih produktih ali prodajnih akcijah, in vam priporočamo produkte ali storitve, ki bi vas utegnili zanimati.

Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da samodejno sprejmejo piškotke. Kljub vsemu pa lahko shranjevanje piškotkov izklopite ali svoj brskalnik nastavite tako, da vas vsakokrat obvesti o pošiljanju piškotkov. Poleg tega obstaja še možnost, da lahko shranjene piškotke sami kadar koli izbrišete s svojega trdega diska. Naše storitve lahko v omejenem obsegu uporabljate tudi brez piškotkov.

Če želite več informacij o piškotkih in kako preprečiti namestitev piškotkov, obiščite spletno mesto: http://www.allaboutcookies.org.

Pri vsakem dostopu do vsebin naše spletne ponudbe se splošne informacije samodejno shranijo (npr. število obiskovalcev in trajanje obiska na posameznih straneh ipd.). Ti podatki niso osebni in se zato obdelujejo v anonimizirani obliki. Te vrste podatkov uporabljamo izključno v statistične namene in z njihovo pomočjo optimiziramo našo spletno ponudbo.

PODATKI O UPRAVLJAVCU

ROGAČ PLUS, družba za trgovino, svetovanje in druge storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 103

2312 Orehova vas

T: + 386(0)59 1221 12; + 386(0)59 1221 13; + 386(0)59 1221 14

F: +386(0)59 1221 10

E-pošta: info@rogacplus.si

Internet: http://www.rogacplus.si/

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V ROGAČ PLUS je kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva po elektronski pošti na naslovu info@rogacplus.si oz. navadni pošti na naslovu ROGAČ PLUS d.o.o., Mariborska cesta 103, 2312 Orehova vas, s pripisom »osebni podatki«.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s kontaktno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni http://www.rogacplus.si/ in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

ROGAČ PLUS d.o.o.