Polovne mašine

ROKUPRINT model SD05

Poluautomatska mašina za sito štampu, rabljena, veoma dobro očuvana, 2003. godina. Opremljena je elementima za štampanje na plosnate proizvode:

PR 01 pneumatski rakel – preporučljiv pre svega za štampu na elastične podloge i za štampu na okrugle predmete. Nameštanje rakela jednostavnije je nego kod mehaničkog. Putanja rakela može se namestiti elektronski pritiskom na tipke folijske tastature. Kod elektromehaničkog rakela putanju rakela moguće je namestiti samo pomicanjem graničnika rakela.

K03 koordinatni sto prilagodljiv u tri ose (X/Y/C) sa žlebovima za jednostavno pričvršćivanje nosača štampanja ili vakuumskog stola. Za štampanje na plosnate tanke proizvode preporučujemo kombinaciju koordinatnog i vakuumskog stola. Nameštanje je obavezno uz pomoć zavrtnja sa vretenom:
• +/- 62,5 mm u X smeru (levo-desno)
• +/- 60 mm u Y smeru (napred-nazad)
• +/- 7,5 stepeni oko vertikalne ose (ukupno 15 stepeni)

Vakuumskim stolom za štampu na tanke proizvode ili sa elementima za štampu na cilindrične proizvode mašinu možete nadopuniti naknadno.

ROKUPRINT je nemački proizvođač univerzalnih mašina za sito štampu. Sa njima uspešno sarađujemo od 2001. godine. Rokuprint mašine pogodne su za sito štampu na sve materijale te na ravne, cilindrične, kupaste ili konusne proizvode.